FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ AL CÂNTECULUI FRANCOFON „CHANTONS, AMIS!” Ediția a XV-a 24 martie 2018 Chișinău

0
shares
Be First to Share ->
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
Pin to Pinterest
Share on StumbleUpon
+

Festivalul-Concurs Național al cântecului francofon ”Chantons, amis!” are ca scop principal descoperirea, încurajarea și susținerea tinerilor talentați în domeniul interpretării muzicale în limba franceză din Moldova. Obiectivul educațional al festivalului vizează promovarea limbii și civilizației franceze, a valorilor culturale francofone și motivarea tinerilor în studierea limbii franceze. Ne mai propunem formarea si stimularea gustului estetic, sensibilizarea la diversitatea artistică, cultivarea inteligenței muzicale pentru dezvoltarea personală și socială.
Festivalul-Concurs contribuie la promovarea tinerilor dar și a instituțiilor de invățămînt.

Festivalul-Concurs Național al cântecului francofon ”Chantons, amis!” este organizat la inițiativa Colegiului Național de Comerț al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și a Asociației Profesorilor de Limba Franceză din Republica Moldova (APFM), în colaborare cu Ministerul Educației din Republica Moldova și Comisia Națională pentru UNESCO în Republica Moldova.
Festivalul-Concurs Național al cântecului francofon ”Chantons, amis!” se desfășoară anual, în a doua jumătate a lunii martie.

Solicitantul va interpreta o piesă in Limba franceză –alegere libera la toate secțiunile și categoriile de vârstă.
Fiecare concurent va avea posibilitatea de a-și demonstra talentul și calitățile prin interpretarea unei piese muzicale cu mesaj pozitiv în cadrul unui concurs desfășurat în condiții de spectacol.

Juriul care va realiza preselecția și va juriza festivalul la cele mai înalte standarde, va fi compus din personalități notorii din domeniul culturii și al educației.
Juriul va fi format din membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, artiști consacrați, reprezentanți ai autorităților locale, partenerilor și organizatorilor, sponsorilor, mass-media.
Juriul își rezervă dreptul de a acorda premii pentru participanții care atestă calități interpretative excepționale. Evaluarea concurenților se va face după susținerea piesei. Notarea pieselor muzicale se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, în timpul sau imediat după interpretarea piesei în concurs, acordind de la 1-10 puncte. Clasamentul se va efectua în funcție de ordinea descrescătoare a mediilor notelor acordate. În cazul mediilor egale, departajarea va fi făcută de către Președintele Juriului, conform notelor acordate sau opiniei argumentate. Profesorii concurenților nu vor face parte din Juriu.

Juriul va aprecia:
calitatea vocală și interpretativă
dicția, intonația
ritmul, prestația scenică
artistismul

Ediția a XV-a a concursului va avea loc în data de 24 martie 2018, ora 10.00, în Sala de Festivități a Academiei de Studii Economice a Moldovei (str. Bănulescu-Bodoni, nr. 61, mun. Chișinău).
Înregistrarea concurenților va începe la ora 8.30.

Festivalul se desfățoară pe următoarele secțiuni și categorii de vârstă:

Secțiunea ”Copii”, cu vârsta cuprinsă între 10 – 13 ani
Secțiunea ”Adolescenți”, cu vârsta cuprinsă între 14 – 17 ani
Secțiunea ”Tineri”, cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani
Secțiunea ”Profesori și maturi” – fără limită de vârstă

Notă: La secțiunea ”Profesori și maturi” se pot înscrie profesori de limbă franceză, profesori de educație muzicală sau de alte profiluri și/sau specialități, cu sau fără studii muzicale, fără limită de vârstă.

Concurenții trebuie să se încadreze în limitele de vârstă menționate.
Fiecare concurent va interpreta live, o piesă de muzică ușoară în Limba franceză, semnată de compozitori și textieri din Franța, alte țari francofone sau din Republica Moldova. Piesa va fi însoțită de un suport negativ orchestral sau de acompaniament instrumental live. La fiecare secțiune vor fi acordate următoarele premii:
Grand Prix, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Premiul special. Vor fi decernate mențiuni și medalii conform punctajului acordat. Toți participanții vor fi recompensați cu diplome, medalii și materiale sponsorizate.
Grand Prix va fi acordat unui singur concurent, care a obținut punctajul cel mai mare din concurs la secțiunea dată. Toate premiile vor fi înmînate personal pe scenă în aceiasi zi. Prezența concurenților la festivitatea de premiere este obligatorie, nu se vor trimite premii prin poștă.
Decernarea premiilor va avea loc în data de 24 martie 2018, ora 18.00
Concurenții care au obținut Grand Prix pe categorie de vîrstă în anul 2017, nu vor mai avea dreptul de a participa în calitate de concurenți, cu excepția celor care au schimbat categoria de vîrstă, ei vor cînta în Recital.
Concurenții vor evita interpretarea unor piese muzicale, la preselecție și în concurs, care au fost incluse frecvent la edițiile anterioare ale festivalului si se repetă la ediția recentă de mai multi participanți .
Je t’aime
Je suis malade
Mon mec à moi
Dernière danse ș.a.
Concurentul se obligă să acccepte termenii și condițiile regulamentului.

Mult succes tuturor!

Comentarii